Om oss

Om Agder Veimerking AS

Agder Veimerking AS ble etablert våren 2012, og har en lang fartstid bak seg innen veimerking. Agder Veimerking AS har i dag fem faste ansatte. Vår visjon er at vår merking skal holde i mange år. Bedriften holder til i Froland, midt i hjertet av søndre del av Aust-Agder. Vi legger stor ære i å kunne bidra til økt samferdsel og næringsliv, ikke bare i regionen, men på tvers av flere fylkesgrenser. Nøyaktig merking er en kunst og en oppgave som krever den ytterste konsentrasjon og nøyaktighet. Våre ansatte legger sin stolthet i å levere skikkelig arbeid.

Agder vegmerking er en del av Ze Bra gruppen, som er et markedsledende selskap som tilbyr alle produkter og tjenester innen veimerking, områdesikring og optimal selvredning ved evakuering av tuneller og bygg. (zebra.no)

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i effekt den 1. juli 2022, og den innførte betydelige nye forpliktelser for store og mellomstore norske selskaper. En av hovedfokuspunktene for denne loven er å styrke tilsynet med selskapenes leverandørkjeder. Hovedmålet med Åpenhetsloven er å fremme og sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og skaper anstendige arbeidsforhold.

Denne loven representerer et betydelig skritt mot større ansvarlighet og gjennomsiktighet for bedriftene, og den legger et økt press på dem for å overvåke og rapportere om sine leverandører og forsyningskjeder. Gjennom denne lovgivningen blir det etablert klare retningslinjer for hvordan bedrifter skal håndtere og kommunisere informasjon om forholdene knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold i deres virksomhet.

Åpenhetsloven markerer en viktig utvikling i retning av å sikre at norske selskaper tar et større ansvar for sine handlinger og påvirker positivt samfunnet rundt dem. Dette vil også øke bevisstheten om viktigheten av å fremme etisk og bærekraftig næringsliv, og det er et viktig skritt mot en mer rettferdig og ansvarlig bedriftskultur i Norge.
Kontakt oss
© 2023 Agder Vegmerking AS
Org. nr.: 924746629
Utvilket av: