Tjenester

Tjenester

Agder Veimerking AS utfører merking av veier og andre arealer for trafikk og regulert ferdsel.

Eksempler på hva vi merker:

 • Landeveier
 • Riksveier
 • Motorveier
 • Sykkelveier
 • Parkeringsplasser
 • Parkeringshus
 • Taxiholdeplasser
 • Bussholdeplasser
 • Fergekaier
 • Rutebilstasjoner
 • Flyplasser
 • Helikopterlandingsplasser
 • Perronger
 • Campingplasser
 • Køordninger
 • Områder for varelevering
5

Hvorfor velge Agder Veimerking AS

 • Vi utfører formerking
 • Vi har bred erfaring
 • Vi leverer kvalitet
 • Vi er pålitelige
 • Vi er fleksible

Bestill merking

Bestill merking av ferdselsområde nå!

E-post: post@agdervegmerking.no
Tlf:
 992 78 165