Tjenester

Agder Veimerking AS utfører merking av veier og andre arealer for trafikk og regulert ferdsel.

Eksempler på hva vi merker:
• Landeveier

• Riksveier

• Motorveier

• Sykkelveier

• Parkeringsplasser

• Parkeringshus

• Taxiholdeplasser

• Bussholdeplasser
• Fergekaier

• Rutebilstasjoner

• Flyplasser

• Helikopterlandingsplasser

• Perronger

• Campingplasser

• Køordninger

• Områder for varelevering
Kontakt oss i dag!
© 2023 Agder Vegmerking AS
Org. nr.: 924746629
Utvilket av: